Het bedrijvenpark Bakestein Kwalitatief hoogwaardig

Bedrijvenpark Bakestein is een kwalitatief hoogwaardig bedrijvenpark. Het terrein is gelegen langs de A16 op de transportas Rotterdam-Antwerpen. Daarnaast zijn de A15 en A29 in een straal van enkele kilometers aanwezig.

Bakestein is een droog bedrijventerrein met een directe aansluiting op de A16 met een aantal prima zichtlocaties, wat vanaf 2003 in fases ontwikkeld is. Op Bakestein mogen zich bedrijven vestigen die passen in de milieucategorie 1 t/m 3. De kavelgrootte ligt standaard tussen de 1.500 en 7.000 m2. Zelfstandige kantoren en detailhandel zijn niet toegestaan.

Op Bakestein zijn momenteel ongeveer zon 60 bedrijven actief aanwezig. Hierbij moet gedacht worden aan logistieke bedrijven, bouwondernemers, dakdekkers, productiebedrijven in de metaal en bouw, vleesverwerkende industrie, automobielbedrijven en loodsen voor op en overslag van producten en voorraad.

Beeldkwaliteitplan

Bij de ontwikkeling van het terrein is gekozen voor een duurzame opzet met een ambitieus beeldkwaliteitplan. Concreet kunnen genoemd worden de natuur vriendelijke oevers, brede waterpartijen met bijbehorende beplanting en het borgen van de duurzame opzet door het aanstellen van een Parkmanagement organisatie.

Op het terrein is inmiddels 10,5 Ha van de maximaal 16,5 Ha terrein uitgegeven.
pdf Beeldkwaliteitsplan Bakestein