Nieuws
april 2022 | Zwijndrecht
Titel
insecten
content
Lees het hele artikel: pdf linkNaarArtikel

november 2022 | Zwijndrecht
Kerstontbijt
Met vriendelijke groet namens het bestuur

Februari 2022 | Zwijndrecht
Snelheidsmeting Einsteinstraat Park Bakestein
Snelheidsmeting Einsteinstraat
Op heel Park Bakestein geldt een snelheidslimiet van 30 km per uur. Dit is op de Einsteinstraat natuurlijk een echte uitdaging om te rijden. Hier rij je al snel iets te hard. Maar tussen te hard rijden en erg te hard rijden is nog steeds een groot verschil. De hoogste snelheid die is gemeten is 124 km per uur. Dit is gelukkig éénmalig geweest. Echter hebben er wel 302 auto’s de snelheid tussen 90-100 km per uur weten te halen. Dit wordt dan wel zorgwekkend. 1083 auto’s reden 70-80 km per uur. Dit zijn serieuze aantallen. De snelheid is gemeten vanaf 9 december tot 21 januari en er zijn in die tussentijd 164912 auto’s gepasseerd. Zie hieronder het hele overzicht.
Grote grafiek weergeven.

juli 2021 | Zwijndrecht
Klimaatadaptatie
insecten

De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar de klimaatverandering en de gevolgen ervan op bedrijvenpark Bakestein. Deze gevolgen leiden tot problemen op het terrein en binnen de bedrijfspanden, waardoor oplossingen hiervoor hard nodig zijn. Met dank aan jullie uitgebreide respons op de enquête worden er binnen het adviesrapport verschillende maatregelen getoond die u als ondernemer kunt treffen om duurzaamheid een rol te laten spelen binnen uw bedrijf en de gevolgen te beperken.

Mocht u nog vragen hebben over het rapport, horen wij dat graag.

Lees het hele artikel: pdf Klimaatadaptatie

Juli 2020 | Zwijndrecht
Adviesrapport Biodiversiteit
Stagiaire Mohammed Khattab heeft van februari tot juli 2020 een onderzoek gedaan naar de verbetering van het groen en het uitbreiden van de biodiversiteit.
In onderstaand document kunt u het volledige verslag lezen.

Buiten eerdere adviezen die zijn gegeven aan gemeente Zwijndrecht zoals:
  • Bermen van Middellijn en Wattstraat inzaaien inheemse kruiden: Is bestaand bijenproject (Parktrust BV)
  • Planten van struiken (sleedoorn, meidoorn, kornoelje etc.), Wilgen en fruitbomen (appel, kers, stoofpeer).
  • Creëer een ‘pluktuin voor gebruik werknemers BT & sportcomplex
  • Bestaande plantenbakken vullen met drachtplanten in overleg met imkers.
  • Bermen evt. inzaaien of inheemse struiken planten (meidoorn) inzaaien van inheemse kruidenvegetatie
  • Bij uitgifte kavels kan gemeente randvoorwaarden stellen mbt groen: natuurinclusief bouwen en opp. groen met inheemse planten
Lees het hele artikel: pdf linkNaarArtikel

Mei 2021 | Zwijndrecht
20 mei om 16.00 uur ALV en presentatie OZHZ
Graag ontmoeten we jullie digitaal op 20 mei om 16.00 uur voor onze ALV (Algemene Leden Vergadering). Wij zullen u laten zien wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en wat er voor dit jaar op de agenda staat.

Aansluitend aan de ALV zal OZHZ (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) aanwezig zijn. OZHZ presenteert een voorstel van een concreet aanvalsplan om te versnellen met duurzaam ondernemen op Bakestein.

Goed om te weten: een eerste kopgroep is ontstaan, een groep ondernemers die voorop loopt op het gebied van energie en duurzaamheid. De kopgroep zal u laten zien en horen waar zij staan. Hoe reageert nu het peloton? Gaan zij volgen?

Bent u nog niet aangemeld?? Doe dit dan snel door een e-mail te sturen aan de parkmanager, u krijgt dan voor 20 mei de link toegestuurd om deel te nemen.


Februari 2021 | Zwijndrecht


Het onderzoek naar de verkeersveiligheid en parkeerdruk op bedrijventerrein Bakestein is eind november afgerond en het advies is uitgebracht naar de Gemeente Zwijndrecht.
Hier kunt u het adviesrapport en de reactie van de gemeente inzien.
Mocht u vragen hebben kunt u contact met ons opnemen.
Lees hier alle artikelen:
pdf Adviesrapport Bakestein
pdf Reactie Advies Gemeente Zwijndrecht

21 mei 2019 | Zwijndrecht
Ondernemerstop
Denkt u mee over de toekomst van ondernemers in Zwijdrecht?
Lees het hele artikel: Meld u hier aan

29 april 2019 | Zwijndrecht
Geef voor 1 juli uw energiebesparende maatregelen door via het eLoket
Bent u ondernemer? Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan bent u verplicht om voor 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen door te geven. Dit doet u via het landelijke eLoket. Inspecteurs van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid controleren hierop. De informatieplicht is een manier om de energiebesparing in Nederland te versnellen. Zo gaan we samen voor duurzame groei.

Doel van de wetswijziging is de energiebesparing in Nederland versnellen. De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen al jaren om energie te besparen. In 2019 geldt er naast de bestaande energiebesparingsplicht ook een informatieplicht. Deze is ingesteld door overheid en bedrijfsleven samen én helpt ons eraan te herinneren dat we hebben afgesproken om energie te besparen.

Lees meer over de Informatieplicht pdf "de Informatieplicht"

24 april 2019 | Zwijndrecht
Wat zoemt daar op....Park Bakestein
Het voortbestaan van bestuivende insecten staat wereldwijd onder druk. Ongeveer 40 procent van de 20.000 ongewervelde bestuivers zoals bijen en vlinders wordt ernstig bedreigd met uitsterven. De mens is de voornaamste veroorzaker van de teruggang. Intensieve landbouw, verarming van de vegetatie, bestrijdingsmiddelen, verplaatsen van ziekten en parasieten over de continenten zijn factoren de niet bijdragen aan een gunstige leefomgeving. Als gevolg daarvan zijn in ons land in het wild levende honingbijvolken zeldzaam. Naar schatting zijn er wel 80.000 bijenvolken die door ongeveer 8.000 imkers worden verzorgd. Al deze volken werken mee aan de bestuiving van gewassen. Niet alleen onze voedselgewassen, maar ook die waar vogels of zoogdieren van leven. Bijen vormen een onmisbare schakel in de natuur.

insecten
Deze week is het insectenhotel geplaatst door ParkTrust.. Deze staat in het gras langs de Wattstraat.De honingbijenkast zal geplaatst worden op het terrein bij Louis Ruys door onze imker Patrick van 'De narrige dar'. De bloemenzaden zijn gezaaid, hopen dat de bloemen snel gaan groeien zodat de bijen zich snel thuis zullen voelen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Provincie, gemeente Zwijndrecht en bedrijvenpark Bakestein.

Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen en mocht u vragen en/of opmerkingen hebben horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Monique Walraven
Parkmanager bedrijvenpark Bakestein

23 april 2019 | Zwijndrecht
EEN BIJZONDER VOLK vestigt zich op Park Bakestein
Honingbijen vormen samen een hecht volk. Iedere bij heeft een taak, ten gunste van het hele volk. In de winter zitten ze maandenlang dicht op elkaar in de kast, in de zomer zijn ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan het werk. Bij mooi weer is ongeveer de helft van de bijen overdag buiten op zoek naar voedsel. De andere helft zorgt ervoor dat het in de kast vlotjes verloopt. Het binnengebracht stuifmeel en de nectar moet worden opgeborgen, larven gevoed en nieuwe cellen gebouwd. De aanwezigheid van de koningin is essentieel voor de harmonie.

bij
Komende week gaan de werkzaamheden starten voor het aanleggen van een bijenroute in de grasstrook langs de Middenlijn. De grond zal voorbewerkt worden voor het zadenmengsel dat later gezaaid gaat worden. Ook hebben we een imker gevonden die met haar bijen kolonie zich wil vestigen op Park Bakestein. Deze imker zal hier een bijenkast voor plaatsen. Ook zal er een insectenhotel geplaatst worden welke door de Provincie is geschonken.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Provincie, gemeente Zwijndrecht en bedrijvenpark Bakestein.

Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen dat u net als ons deze nieuwe bewoners op Park Bakestein van harte welkom zal heten. Heeft u vragen en/of opmerkingen kunt u dit altijd laten weten.

Met vriendelijke groet,

Monique Walraven
Parkmanager bedrijvenpark Bakestein

24 januari 2019 | Zwijndrecht
We kijken terug op een gezellig en zeer geslaagd kerstontbijt waar alle ondernemers voor waren uitgenodigd.

11 november 2018 | Zwijndrecht
KENNISGEVING AAN HET WEGVERKEER WEGAFSLUITING
De minister van Infrastructuur en Waterstaat brengt het volgende ter kennis aan belanghebbende.

In verband met werkzaamheden aan de signaalgevers dienen diverse wegvakken op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en de N3 tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten.

Dit betreft:
a) Verbindingsweg van de A15 rechts (Europoort-Gorinchem) naar de A16 rechts (Rotterdam-Breda) (P-poot)
b) Afrit 22 (Zwijndrecht) van de A16 rechts (Rotterdam-Breda)
Lees het hele artikel: pdf linkNaarArtikel

1 juni 2018 | Zwijndrecht
Nieuwe parkmanager Monique Walraven
Even voorstellen:
Sinds 1 juni 2018 is Monique Walraven de nieuwe parkmanager van Bakestein en volgt zij Dick Groen op.
Monique heeft 12 jaar ervaring in de beveiliging branche als business development medewerkster en accountmanager en was onder andere werkzaam in Dordrecht en Papendrecht. Hierdoor heeft ze een groot netwerk op kunnen bouwen in de Drechtsteden.
Monique Walraven
Ze woont zelf in Papendrecht en is ook goed bekend op de industrieterreinen van Zwijndrecht. Monique gaat zich de komende periode bezig houden met de veiligheid op ons bedrijventerrein, mobiliteitsprojecten, glasvezel en biodiversiteit. Daarnaast zal zij de communicatie tussen de ondernemers vergroten door o.a. het professionaliseren van de nieuwsbrief.
De komende periode zal zij zich bij gelegenheid aan u voorstellen. Heeft u op voorhand al vragen dan kunt u haar bereiken via info@parkmanagementbakestein.nl of op 06-36155055.


30 april 2018 | Zwijndrecht
ALV + BBQ op Bedrijvenpark Bakestein 2018
Donderdag 24 mei vanaf 16:30
Locatie: Scouting, Groot Karreveld 10 / einde van de Middellijn

Namens het bestuur van de Coöperatie Parkmanagement Bakestein nodig ik u van harte uit voor de jaarlijkse ALV. Door de enthousiaste reacties van voorgaand jaar combineren we de ALV dit jaar met een barbecue.

We zien u (en een collega) graag tegemoet op de 24e. Aanmelden via info@parkmanagementbakestein.nl
Agenda en financiële stukken volgen.

Namens het bestuur,
Wim Stam
Lees het hele artikel: pdf Uitnogiging: ALV + BBQ op Bedrijvenpark Bakestein

5 april 2018 | Zwijndrecht
Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland
Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid- Holland. Het is de grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis. We plannen dat heel zorgvuldig, want we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. De planning ligt echter niet vast. Omdat veel bruggen en tunnels al aardig op leeftijd zijn, is tussentijds – ongepland – onderhoud niet uit te sluiten. Al het onderhoud levert ongetwijfeld verkeers hinder op. Samen met de regio doet Rijkswaterstaat er alles aan om de overlast te beperken.
Daarnaast houden we alle stakeholders zo goed mogelijk op de hoogte. Samen zorgen wij ervoor dat de regio ook tijdens ‘de verbouwing’ goed bereikbaar blijft.
Lees het hele artikel: pdf linkNaarArtikel

6 september 2017 | Zwijndrecht
Geslaagde 1e BBQ Bakestein
Op donderdag 31 augustus organiseerde het bestuur van Coöperatie Bakestein een eerste netwerk barbecue voor ondernemers op Bakestein.

Gezien de enthousiaste reacties, de goede opkomst en het lekkere weer, kijken we terug op een geslaagde avond welke zeker voor herhaling vatbaar is gebleken.

Het bestuur dank alle ondernemers voor hun aanwezigheid.
Namens het bestuur, Wim Stam

31 juli 2017 | Zwijndrecht
Uitnodiging Barbecue Bakestein
Geachte ondernemers op Bakestein,

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de eerste barbecue op bedrijvenpark Bakestein. Zie bijlage!

Datum: Donderdag 31 augustus 2017 van 17:00 tot en met 20:00
Locatie: Gebouw scouting aan het einde van de Middellijn

De afgelopen jaren zijn er diverse projecten opgezet (camerabewaking, KVO, glasvezel).
Het leek het bestuur een goede aangelegenheid om informeel eens bij te kletsen over toekomstige plannen en wensen.
Een professionele cateraar zorgt voor eten en drinken. Zou u daarom kunnen laten weten of u wel of niet komt?
(maximaal 2 personen per bedrijf, anders vooraf overleg)

Met vriendelijke groet,

Dick Groen
Parkmanager Bedrijvenpark Bakestein
Bijlage uitnodoging: Klik hier voor de bijlage

23 februari 2016 | Zwijndrecht
PERSBERICHT Bedrijvenpark Bakestein behaalt Keurmerk Veilig Ondernemen
Bedrijvenpark Bakestein in Zwijndrecht heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B) behaald. Om dit te bekrachtigen is op donderdag 23 februari bij de firma VLS Schoonmaak, een convenant ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over een structurele samenwerking. Wethouder Kreukniet van de gemeente Zwijndrecht en voorzitter van de Coöperatie Parkmanagement Bakestein Wim Stam tekenden onder toezichthoudend oog van de overige bestuursleden (Dennie van Leeuwen en Esther Kreukniet), Parkmanager Dick Groen en procesbegeleider Robert de Koning het convenant. Teamchef van de Politie dhr. Geers en Clustercommandant van de Brandweer dhr. Hoeksma tekenden een dag eerder en lieten zich tijdens de officiële uitreiking van het certificaat vertegenwoordigen door Jan van Vliet (politie), Hans Kuiper (politie) en Mari Spanjersbergh (brandweer).

Het Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en evt. andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade.
Lees het hele PERSBERICHT: pdf PERSBERICHT
Zie hier het certificaat: pdf Certifikaat KVO-B

februari 2017 | Zwijndrecht
NIEUWBOUW LOUIS RUYS VAN START
Staton Bouw uit Werkendam is gestart met de bouw van het nieuwe bedrijfspand van Louis Ruys. Nadat KWS eerder de nieuwe dam / toegang tot het kavel realiseerde, zijn de werkzaamheden nu in volle gang. Het nieuwe bedrijfspand wordt gerealiseerd op de hoek van de Middellijn met de Ohmstraat, nabij R&S hydrauliek, autobedrijf Zeeuw en KWS.

Louis Ruys, nu nog gevestigd in Hendik-Ido-Ambacht, is een voorraadhoudende importeur, exporteur van en groothandel in staalkabels, kettingen en een uitgebreid assortiment accessoires. Het bedrijf bestaat sinds 1904 en heeft gedurende meer dan een eeuw een zeer goede naam opgebouwd bij zowel afnemers als leveranciers.
Lees het hele artikel: pdf linkNaarArtikel

12 januari 2017 | Zwijndrecht
Glasvezel voor Bakestein
Het was veel ondernemers een doorn in het oog. Wilde je internet via glasvezel, dan liep je op Bakestein tegen hoge maandelijkse kosten aan. Afhankelijk van de bedrijfslocatie kwamen daar ook nog eens hoge aansluitkosten bij. Dat is nu voorbij. Het Bedrijvenpark krijgt namelijk een heel nieuw glasvezel netwerk. Na een succesvolle vraagbundeling gaat de firma Regio-Glasvezel binnenkort beginnen met de aanleg.

Parkmanager Dick Groen (ParkTrust) is het project opgestart na klachten van de firma A&P en Storax. Beide bedrijven wilden graag een snelle internet verbinding maar liepen tegen hoge aansluitkosten aan. In overleg met het bestuur van de Coöperatie Parkmanagement Bakestein werd contact gezocht met aanbieders van glasvezel en al gauw werd duidelijk dat er bij voldoende “kandidaten” een aanzienlijk lagere prijs mogelijk was.
Lees het hele artikel: pdf linkNaarArtikel

29 september 2016 | Zwijndrecht
Intentie formulier Bedrijventerrein Bakestein Zwijndrecht
Heeft u interesse in een glasvezelverbinding, vul dan uw gegevens op het formulier in en vergeet niet uw keuze te maken voor de gewenste internet snelheid!
Lees het hele artikel: pdf Intentie formulier glasvezel!
Lees het hele artikel: pdf Waarom glasvezel?

21 september 2016 | Zwijndrecht
Statutenwijziging Coöperatie Parkmanagement Bakestein U.A.
Statutenwijziging Coöperatie Parkmanagement Bakestein U.A.
Lees het hele artikel: pdf Statutenwijziging

31 mei 2016 | Zwijndrecht
Geachte leden van de Coöperatie Parkmanagement Bakestein,
De invoering van het ondernemersfonds heeft ons onverwacht geconfronteerd met zaken die invloed hebben op de besteding van geld en het stemrecht.
Notaris Eggo Van Leusden is om advies gevraagd maar dit zal niet meer op tijd binnen zijn.
Derhalve hebben wij als bestuur besloten de ALV op te schorten tot september 2016.

Via de website heeft u in ieder geval de gelegenheid de kostenverantwoording 2015 in te zien. De kas controle commissie heeft geen discrepanties vastgesteld.
Hartelijk dank aan de kas controle commissie voor uw inzet.

Ook kunnen we melden dat er weer enige beweging is in het glasvezel traject. Er zijn een aantal gesprekken geweest met de Gemeente en met fa. Brightfiber.
We hopen u spoedig verder te kunnen informeren.

Onze welgemeende excuses voor deze late afzegging.
Wij wensen u zonnige vakanties en hopelijk tot in september.

Vriendelijke groet,
Wim Stam
Voorzitter

30 maart 2016 | Zwijndrecht
KENNISGEVING AAN HET WEGVERKEERWEGAFSLUITING
De minister van Infrastructuur en Milieu brengt het volgende ter kennis aan belanghebbende.

In verband met het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden dient de Drechttunnel (A16) tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten.

Dit betreft:
a) Westbuis (1+2) van de Drechttunnel van de A16 Rechts (richting Breda) en bijbehorende afrit 21 (Dordrecht-Centrum)
b) Oostbuis (1+2) van de Drechttunnel van de A16 Links (richting Rotterdam)
c) Westbuis (3+4) van de Drechttunnel van de A16 Rechts (richting Breda), bijbehorende afrit 21 (Dordrecht-Centrum) en af- en toerit 22 (Zwijndrecht)
d) Oostbuis (3+4) van de Drechttunnel van de A16 Links (richting Rotterdam) en bijbehorende afrit 22 (Zwijndrecht)

De afsluitingen vinden plaats in:

Week 15
a) Van maandag 11 april 21:00 uur tot dinsdag 12 april 05:00 uur
b) Van dinsdag 12 april 21:00 uur tot woensdag 13 april 05:00 uur
c) Van woensdag 13 april 21:00 uur tot donderdag 14 april 05:00 uur
d) Van donderdag 14 april 21:00 uur tot vrijdag 15 april 05:00 uur


Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Bij slechte weersomstandigheden kan het werk uitgesteld worden.
Lees de hele kennisgeving: pdf KENNISGEVING AAN HET WEGVERKEER

16-2-2016 | Zwijndrecht
Geachte ondernemers op Bakestein
Recentelijk heeft de gemeente Zwijndrecht het openbaar groen langs de Einsteinstraat vervangen.
In de oude situatie was de bodemgesteldheid van dermate slechte kwaliteit dat het openbaar groen niet goed groeide. Los daarvan stond er veel onkruid tussen.
De gemeente heeft besloten het gehele stuk uit te graven en te voorzien van nieuwe grond. Daarna is de nieuwe beplating aangebracht.

De berm ziet er nu nog enigszins kaal uit.
Ik heb de hovenier gesproken en hij gaf aan dat de planten snel gaan groeien en dat het deze zomer goed tot zijn recht gaat komen.
In de bijlage vindt u de tekeningen.

Met vriendelijke groet,

Dick Groen
Parkmanager Bedrijvenpark Bakestein
Lees alle artikelen: pdf Beplantingsplan Einsteinstraat 1
pdf Beplantingsplan Einsteinstraat 2
pdf Beplantingsplan Einsteinstraat 3

28-8-2015 | Zwijndrecht
KNLTB VLS Masters bij het TopSpin Centre
De VLS Groep, met haar bedrijfsonderdelen VLS Schoonmaak en VLS Multiservice verbind haar naam aan de jaarlijkse Districts tennis Masters voor de regio Rotterdam. VLS is trots op het feit dat een dergelijke prestigieus evenement in de regio Zwijndrecht is neergestreken. VLS mag als ‘’Sportiefste schoonmaker van de regio’’ natuurlijk niet ontbreken in het rijtje van naamgevers wat in de afgelopen jaren dit evenement ondersteunde.

Voor dit jaarlijks terugkerende evenement waarbij de beste spelers van de regio Rotterdam vertegenwoordig zullen zijn is Topspin Centre te Zwijndrecht de gastheer. Van 31 augustus t/m 6 september zullen er op de banen, van 17:30 tot 23:00 uur, wedstrijden worden gespeeld door de toppers van het district Rotterdam.
VLS Groep, Middenlijn 2, 3335 KC te Zwijndrecht www.vls.nl

17 mrt 2015 | Zwijndrecht
Werkzaamheden Pascalstraat,Wattstraat en Ohmstraat
Eind vorig jaar zijn in de Voltastraat, Wattstraat en Ohmstraat op bedrijventerrein Bakenstein asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Bij die werkzaamheden zijn de straten voorzien van hun definitieve asfaltverharding en zijn de trotoitbanden en kolken langs de straat aangebracht.

Vanwege de winter was het vorig jaar niet haalbaar om alle werkzaamheden af te ronden. Zo moet de hele Pascalstraat nog aangepakt worden en moeten in de Wattstraat en Ohmstraat de asfalt deklagen nog worden aangebracht. Inkiddels is de winter voorbij en zullen - dit voorjaar - de straten worden afgemaakt.
Lees het hele artikel: pdf Drechtsteden MRT 2015

27 januari 2015 | Zwijndrecht
College bezoekt bedrijven Base Logistics en Regoort
Afgelopen dinsdag 27 januari 2015 is het college van Zwijndrecht op bezoek geweest bij Base Logistic en handelsbedrijf Regoort. Het college sprak met de directies van beide bedrijven en kreeg rondleidingen. Het op bedrijvenpark Bakestein gevestigde Base Logistics is een logistieke dienstverlener die in december vorige jaar vanwege innovatieve aanpak is benoemd tot Best Managed Companies 2014 (BMC). Regoort is houdt zich bezig met de import, opslag en verwerking, distributie en verkoop van (electro-) technische materialen. Regoort is onlangs verhuisd naar een nieuwe pand op bedrijventerrein Achterlindt.

Op bezoek bij Base Logistics
Van links naar rechts: Michiel van den Bovenkamp (Base Logistics), Dagmar van der Wal (Base Logistics) Wethouder Jolanda de Witte, directeur Robin Voet van Base Logistics, burgemeester Dominic Schrijer, wethouder Henk Mirck en gemeentesecretaris Henk van Beelen.

29 januari 2015 | Zwijndrecht
Korte afsluiting van leidingwater
Geachte ondernemers op de Daltontstraat en Pascalstraat,

Aanstaande vrijdagmiddag 30 januari rond 16:00 wordt het water korte tijd afgesloten. Wij werden hier op geattendeerd door de Koning Vleeswaren, waarvoor dank.

Na contact met Oasen gaat het om werkzaamheden die ca 30 minuten zullen duren, hoogstwaarschijnlijk korter.
Op een van de brandkranen op Bakestein staat te weinig druk en dit zal worden gerepareerd.
Het betreft de adressen Daltonstraat 1 t/m 45 en Pascalstraat 1 t/m 15.


Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Dick Groen
Parkmanager Bedrijvenpark Bakestein

Werkzaamheden zijn volgens plan verlopen, met een minimum aan overlast.

20 januari 2015 | Zwijndrecht
Extra info over het afronden van de asfalteringswerkzaamheden
Volgens de planning zal dit in april 2015 geheel uitgevoerd worden, dan weten we namelijk zeker “dat we de winter achter ons hebben gelaten”.
Zodra de exacte data bekend zijn laten we dit uiteraard weten.
Lees het hele artikel: pdf linkNaarArtikel

13 11 2014 | Zwijndrecht
Aanpassing werkzaamheden | Voltastraat,Wattstraat, Pascalstraat en Ohmstraat
Vanwege de vele opmerkingen met betrekking tot de bereikbaarheid van de bedrijven tijdens de asfaltwerkzaamheden, heeft de gemeente besloten het asfalteren van Pascalstraat, Wattstraat en Ohmstraat 's nachts (tussen 19:00 en 07:00 uur) uit te voeren. Hoewel dit voor de gemeente hogere kosten met zich meebrengt, is hiertoe toch besloten omdat de overlast naar de bedrijven op die manier zoveel mogelijk wordt beperkt.
Lees het hele artikel: pdf linkNaarArtikel

30 oktober 2014 | Zwijndrecht
Werkzaamheden | Voltastraat,Wattstraat, Pascalstraat en Ohmstraat
In november en december van 2014 laat de gemeente Zwijndrecht door aannemersbedrijf Van Gelder werkzaamheden uitvoeren in de Voltastraat, Wattstraat, Pascalstraat en Ohmstraat. De straten worden daarbij voorzien van hun definitieve asfaltverharding.

De werkzaamheden houden grofweg in: het frezen van asfalt, het aanbrengen van trottoirbanden en kolken en het aanbrengen van asfalt. De nog aan te leggen trottoirs en parkeervakken worden later aangelegd. Het moment van aanleg zal afhankelijk zijn van de behoefte per straat (of straatdeel)

De werkzaamheden houden grofweg in: het frezen van asfalt, het aanbrengen van trottoirbanden en kolken en het aanbrengen van asfalt. De nog aan te leggen trottoirs en parkeervakken worden later aangelegd. Het moment van aanleg zal afhankelijk zijn van de behoefte per straat (of straatdeel)
Lees het hele artikel: pdf Lees het hele artikel | Zie hier het kaartje

28 oktober 2014 | Zwijndrecht
Algemene Ledenvergadering Coöperatie Parkmanagement Bakestein
De ALV zal worden gehouden op donderdag 13 november 2014 om 16:30 | Locatie Middellijn 1, Zwijndrecht (gemeentewerf).
Lees het hele artikel: pdf Uitnodiging Nieuwe Algemene Ledenvergadering tbv uitleg en toelichting
Onderwerpen: Zie uitnodiging (pdf)
(inlog benodigd en aan te vragen via info@parkmanagementbakestein.nl).
 

21 mei 2014 | Zwijndrecht
Algemene Ledenvergadering Coöperatie Parkmanagement Bakestein
De ALV zal worden gehouden op donderdag 12 juni om 16:00 bij de firma Intercool aan de Pascalstraat 5.
Lees het hele artikel: pdf Algemene Ledenvergadering Coöperatie Parkmanagement Bakestein
pdf AGENDA: Algemene Ledenvergadering 2014

19 mei 2014 | Zwijndrecht
Weekendafsluitingen A16
(Tussen Moerdijk en Ridderkerk richting Rotterdam)

Rijkswaterstaat voert gedurende vier weekenden onderhoudswerkzaamheden uit aan de A16 tussen Moerdijk, Dordrecht en Ridderkerk, in de richting van Rotterdam.
Afsluiting weekend 17 en 18 mei 2014
Zaterdag 17 mei 21.00 uur tot maandag 19 mei 05.30 uur zijn de op- en afritten Dordrecht Centrum (21) en Zwijndrecht (22) dicht.
Lees het hele artikel: pdf Weekendafsluitingen A16

19 mei 2014 | Zwijndrecht
Drechtsteden stimuleren elektrisch rijden bij bedrijven
Subsidieregeling ‘Oplaadfaciliteiten op eigen terrein bedrijven”
Bedrijven in de Drechtsteden kunnen onder voorwaarden een subsidie aanvragen voor een oplaadpaal voor elektrische wagens op eigen bedrijfsterrein. Dat heeft het Drechtstedenbestuur besloten in de vergadering van 9 mei 2014.
Lees het hele artikel: pdf Drechtsteden stimuleren elektrisch rijden bij bedrijven

13 mei 2014 | Zwijndrecht
Definitief asfalt voor bedrijventerrein De Geer
Afgelopen weekend (9 en 10 mei 2014) is een groot deel van de straten op bedrijventerrein De Geer voorzien van de definitieve asfaltlaag. Ondanks het slechte weer zijn de werkzaamheden volgens plan uitgevoerd. Op 14 juni wordt het overige deel geasfalteerd. Ruim vóór de zomer wordt de reconstructie van het terrein afgerond.
Lees het hele artikel: pdf Definitief asfalt voor bedrijventerrein De Geer

21 maart 2014 | Zwijndrecht
Zwijndrecht maakt afspraken over veiliger Kijfhoek
De gemeente Zwijndrecht heeft afspraken gemaakt over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek. Er is over gesproken met het ministerie, spoorbeheerder ProRail en goedenvervoerder DB Schenker.
Lees het hele artikel: pdf Zwijndrecht maakt afspraken over veiliger Kijfhoek

8 januari 2014 | Zwijndrecht
Lekkage op Kijfhoek: treinverkeer regio enige tijd plat
Treinreizigers tussen Rotterdam en Dordrecht hebben woensdagochtend veel last gehad van een lekkage op rangeerterrein Kijfhoek-Noord. Daardoor moest het treinverkeer enige tijd worden stilgelegd.
Lees het hele artikel: pdf Lekkage op Kijfhoek

13 november 2013 | Zwijndrecht
Bekendmaking verkeersbesluit parkeren grote voertuigen 2013
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 20 november 2013 diverse verkeersbesluiten bekendgemaakt in de Staatscourant.
Lees het hele artikel: pdf Bekendmaking verkeersbesluit

Oktober 2013 | Zwijndrecht
Bedrijvenpark Bakestein lanceert website.
Speciaal voor Bedrijvenpark Bakestein is in samenwerking met ParkTrust, een website gelanceerd. Op de website staat alle belangrijke informatie omtrent het parkmanagement van parkTrust op Bedrijvenpark Bakestein. De nieuwe website is te vinden op: www.parkmanagementbakestein.nl. Ook krijgen alle bedrijven die gehuisvest zijn op Bedrijvenpark Bakestein, een vermelding op de website bij de link "Bedrijven".

5 juli 2013 | Zwijndrecht
PERSBERICHT: Subsidie bedrijventerreinen Zwijndrecht
SUBSIDIE VOOR GROOTE LINDT & BAKESTEIN

Bedrijventerreinen investeren in gebiedsbeheer

Op vrijdag 5 juli heeft de “Stichting BIZ Groote Lindt” van de provincie Zuid-Holland € 9.350,- subsidie toegekend gekregen. Ook het bedrijventerrein Bakestein langs de A16 voldeed aan de eisen van de provincie en krijgt eenzelfde bedrag. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling en planvorming van de bedrijventerreinen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie heeft het bestuur van de BIZ Groote Lindt alsmede het bestuur van de in oprichting zijnde coöperatie Bakestein in samenwerking met ParkTrust al in februari een aanvraag ingediend bij de provincie. Nu het geld daadwerkelijk richting de ondernemers komt, lijkt dit het succes van de BIZ Groote Lindt te onderstrepen en biedt het nieuwe mogelijkheden voor bedrijventerrein Bakestein.

John van Belle, voorzitter van de BIZ Groote Lindt: In 2010 zijn we op Groote Lindt gestart met de bedrijveninvesteringszone (BIZ). Het doel van de BIZ is het vergroten van de veiligheid op Groote Lindt. Inmiddels is er een uitgebreid camerasysteem gerealiseerd en rijdt er op strategische tijden een beveiligingsdienst. Maar naast de beveiliging kunnen we nu meer betekenen voor ondernemers op Groote Lindt. Zo willen we onder andere leegstand tegengaan en onderzoek doen naar zaken die de ondernemers collectief op kunnen pakken. De subsidie biedt hiervoor mogelijkheden.

Ook Wim Stam, voorzitter van de coöperatie Bakestein, is erg verheugd. Even leek het erop dat we niet in aanmerking konden komen voor de subsidie omdat Bakestein nog geen identiteit had. Door een goede samenwerking tussen ParkTrust, het bestuur, de gemeente Zwijndrecht en de Kamer van Koophandel is het uiteindelijk toch goed gekomen. Gelukkig, want op Bakestein is al enkele jaren onvrede onder de ondernemers omtrent het beloofde dienstenniveau. Nu kunnen we parkmanagement nieuw leven in blazen om zodoende de kwaliteit van het bedrijventerrein een impuls te geven.
Lees het hele artikel: pdf Stadsnieuws

22 april 2013 | Zwijndrecht
Ondernemersbijeenkomst tbv coöperatie Bakestein
Op maandag 22 april jl. vond er op de gemeentewerf een bijeenkomst plaats inzake de oprichting van de coöperatie parkmanagement Bakestein. In onderstaande link treft u het besprekingsverslag en de statuten van de cooperatie aan.
Lees het hele artikel: pdf Besprekingsverslag