Parkmanagement

Door de co÷peratie is ParkTrust uit Dordrecht ingehuurd om het parkmanagement op Bakestein nieuw leven in te blazen. ParkTrust is op een vijfentwintigtal terreinen actief, waaronder Groote Lindt, Dordtse Kil 3 en Moerdijk. Het is een bedrijf dat zich vooral profileert in beheer en onderhoud van de buitenruimte en veiligheidszaken.

De parkmanager op Bakestein is Monique Walraven. Bij ParkTrust doen we er alles aan om de kwaliteit van de bedrijventerreinen waarop wij werkzaam zijn in stand te houden en te verbeteren. Uiteraard gebeurd dit in goed overleg met de gevestigde ondernemers. De dienstverlening is zeer uitgebreid en bestaat onder andere uit gebiedsbeheer, realisatie zakelijk glasvezel, beveiliging (vergunningen, 230V spanning, uitvraag en toezicht op installatie van camera's, hekwerken e.d.), ondersteuning bij oprichten van BIZ/Ondernemersfonds en beveiligingsadvies voor de individuele ondernemer. Daarnaast heeft ParkTrust goede contacten bij overheidsinstanties, waterschap, provincie en netbeheerders.

Ook het behalen van voordeel voor de individuele ondernemer uit collectieve inkoop van bijvoorbeeld afvalinzameling of energielevering behoord tot de mogelijkheden. ParkTrust zal hierin adviseren. De ondernemers zijn echter leidend!

Contact met de parkmanager

Aanspreekpunt: Monique Walraven
E-mail: info@parkmanagementbakestein.nl

Mobiel: 06 36 15 50 55